معرفی محصول

 

 داوین، یک شرکت سرمایه‌گذار خطرپذیر است که در حوزه‌ی صنایع خلاق، محتوایی و فرهنگی فعالیت می‌کند. ما با استفاده از هویت بصری این مجموعه و المان‌های مرتبط با حوزه استارتاپی و صنایع فرهنگی، این کاتالوگ را طراحی کردیم. همینطور با قالب‌بندی آن سعی داشتیم فعالیت و خدمات این مجموعه را به خوبی به بیننده منتقل کنیم.