معرفی محصول

 

«اوجولات برا دخترا» محصولی است که از ایده تا تولید آن، در استودیو خلاقیت ایرانما انجام‌ شده‌است. در تولید این بسته‌های انگیزشی، آموزشی و توسعه فردی، سعی کردیم با شناخت صحیح از مخاطب که دختران ۱۵ تا ۲۵ سال هستند، محصولی جذاب از نظر بصری و محتوا طراحی کنیم. محتوای این محصول با ساعت‌ها تحقیق و بررسی از منابع معتبر استخراج شده‌ و طراحی تصاویر آن به وسیله طراحان حرفه‌ای انجام گرفته‌است.