معرفی محصول

 

رویداد راه با هدف استعدادیابی و هدایت اندیشه‌ورزان برگزار شد. هدف ما از طراحی این پوستر انتقال مفهوم هدایت، رشد و استعدادیابی بود؛ در نتیجه المان‌های راه، مسیر و جاده، نهال و درخت را انتخاب کردیم. در نهایت با ترکیب این مفاهیم، تیم خلاق گرافیک ما المانی را طراحی کرد تا هم تداعی‌گر نام رویداد باشد و هم قسمتی از شعار رویداد که “رشد” است را منتقل کند. در انتخاب رنگ نیز ما از پالت رنگی هویت بصری مجموعه خانا با ترکیب رنگ سفید استفاده کردیم تا حس امید و نشاط و پویایی را به مخاطب انتقال دهیم.