معرفی محصول

جشنواره روایتگری ماجرای روز 30‌ام با موضوع روایت دانش‌اموزان انجمن اسلامی از حماسه 30 مهر 1357 برگزار گردید .

پوستر این جشنواره به سفارش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان همدان توسط مجموعه رسانه‌ای ایرانما طراحی گردید.