معرفی محصول

 

ما در این ویدیوها سعی کردیم با استفاده تکنیک ویدیو مارکتینگ، شعار “کودکان به تنهایی عادت ندارند” را به مخاطبان نشان دهیم. با سناریوپردازی، سبک متفاوت زندگی تک فرزندی و معایب آن را به تصویر کشیدیم و محتوایی جهت پخش در شبکه‌های استانی به مناسبت ۳۰ اردیبهشت (روز ملی جمعیت) تولید کردیم.