شرح پروژه

کافه آینده نام سلسه ای از نشست های اندیشه ورزیست، هویت سازی و برندینگ این سلسله از نشست‌ها توسط تیم ایرانما انجام شد.