معرفی محصول

 

کافه آینده نام سلسله‌ای از نشست‌های اندیشه‌ورزی است که با دغدغه آینده برگزار می‌شود. مجموعه پویا و خلاق ایرانما، هویت‌سازی و برندینگ این سلسله نشست‌ها را به عهده داشت. ما سعی داشتیم با درک درست دغدغه این مجموعه، برندینگ آن را انجام دهیم که در نهایت باعث جذب تعداد زیادی مخاطب و افزایش آگاهی از برند این رویدادها شد. پوسترهای طراحی شده برای این سلسله نشست‌ها، با توجه به هویت بصری هر رویداد و با هدف انتقال سریع موضوع آن، طراحی شده است.