معرفی محصول

 

در طراحی پوستر این رویداد از یک شعر مرتبط با موضوع این مراسم به همراه خطوط متحدالمرکز و انسان‌هایی که به سمت شعار در حال حرکت‌اند، استفاده شد تا مفهوم این رویداد به خوبی منتقل و در عین حال پوستری جذاب، خاص و متفاوت با مراسم مشابه، طراحی شود.

پوستر رویداد تجربه چامه