معرفی محصول

 

رویداد از ایران با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌ها، استارتاپ‌ها، فعالیت‌ها و صادرات محصولات و خدمات فرهنگی، توسط مجموعه پرابلم و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برنامه‌ریزی شده است. نیاز مشتری ما از این پوستر، انتقال مفهوم صادرات فرهنگی در یک نگاه به بیننده بود؛ بنابراین سعی شد با انتخاب رنگ، فونت و المان‌هایی مناسب از جمله ایران، فرهنگ ایرانی-اسلامی و صادرات، به هدف اصلی این پوستر دست یابیم.

پوستر از ایران