معرفی محصول

 

100استارت‌آپ پلتفرم شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر است. هدف ما از این پوستر انتقال مفهوم اطلاع‌رسانی رویداد سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت اشیا (IOT) بود؛ در نتیجه المان اصلی را یک طرح سه بعدی از IOT انتخاب کردیم. در انتخاب رنگ نیز طوسی و سفید را استفاده کردیم تا علاوه‌بر انتقال فضای تکنولوژی اینترنت اشیا به مخاطب، با هویت بصری مجموعه همکار ۱۰۰استارتاپ در این رویداد نیز هماهنگ باشد. با توجه به فضای گسترده این تکنولوژی، از المان‌های مختلفی در طرح اصلی به‌کار بردیم تا مخاطب متوجه حوزه‌های متفاوت آن شود و در نهایت به ثبت‌نام تیم‌های استارتاپی بیشتر در رویداد منجر شود.

پوستر رویداد اینترنت اشیا (IOT)