معرفی محصول

 

طرح خرید شفاف در سال 1400 توسط وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز شد و هدف آن جلوگیری از گران‌فروشی بود. در این طرح نحوه محاسبه قیمت مصرف‌کننده با توجه به قیمت تولید‌کننده بر محصولات درج شد. ما سعی کردیم پوسترها و بیلبوردهای آن را طوری طراحی کنیم تا با واضح بودن آن‌ها باعث افزایش سطح اعتماد مردم شود.