معرفی محصول

طرح خرید شفاف در سال 1400 در وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز شد، در این طرح به جای درج قیمت مصرف کننده، قیمت تولید کننده بر محصولات درج شد. طراحی پوستر ها و بیلبورهای این طرح با در مجموعه رسانه ای ایرانما انجام شد

این مجموعه پوستر ها، راهنمای محاسبه قیمت مصرف کننده هستند.