شرح پروژه

خوشه ناشران انقلاب اسلامی، مجموعه از ناشرانی است که در موضوع انقلاب اسلامی مشغول به فعالیت می باشند. ایرانما در این پروژه، گزارش عملکرد خوشه ناشران را تدوین نمود.