معرفی محصول

 

خوشه، انجمنی متشکل از کتابفروشی‌های انقلابی مستقل در سر‌تا‌سر ایران است. مجموعه رسانه‌ای ایرانما در این پروژه، با تولید یک ویدیو و استفاده از موشن گرافیک، گزارشی جامع از عملکرد این مجموعه ارائه داده است. ما در این پروژه سعی داشتیم با استفاده از تصاویر و توضیحات کوتاه، گزارشی جذاب به مخاطب ارائه کنیم.