معرفی محصول

 

موشن‌گرافیک سه‌بعدی «صمت، پیشران پیشرفت ایران» به سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از نرم‌افزارهای سه‌بعدی مدل‌سازی و تولید شد. برندسازی جذاب از این وزارت‌خانه هدف اصلی این موشن‌گرافیک بود.