معرفی محصول

100استارت‌آپ پلتفرم سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر است. این تیزر جهت آشنایی بیشتر با این پلتفرم، با صدای ناصر طهماسب ساخته شده است.