معرفی محصول

 

100استارت‌آپ یک پلتفرم شتابدهی و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر است. از سناریو‌پردازی تا تولید این ویدیو حاصل تلاش تیم خلاق محتوا و تصویر مجموعه ایرانما است. ما سعی داشتیم با تمرکز بر اهداف متمایز ۱۰۰استارت‌آپ به معرفی این مجموعه بپردازیم.