فناورد

فن‌آورد» یک پلتفرم حل مسئله به شیوه «نوآوری باز» و از طریق جمع‌سپاری است. مجموعه رقابت‌های تخصصی «فن‌آورد» در پاسخ به نیازها و دغدغه‌های صنایع و سازمان‌های گوناگون در سال 1393در دانشگاه صنعتی شریف متولد شد. پوشش رسانه‌ای رویداد تابستان 98 فناورد به عهده تیم ما بوده است.

خروجی های پروژه

خدمات ارائه شده