شرح پروژه

اولین جایزه ملی سیاست‌گذاری توسط خانه اندیشه ورزان برگزار شد. این رویداد، مجموعه رقابت‌های سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف بود.

مجموعه رسانه‌ای ایرانما خدمات رسانه‌ای مختلفی را به خانه اندیشه ورزان و به ویژه این رویداد ارائه نمود. پوستر این رویداد یکی از این خدمات ویژه بود. طراحی این پوستر با نگاهی عمیق به مساله سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف کشور انجام شد.

موشن گرافیک معرفی جایزه ملی، موشن استوری، بازاریابی محتوایی و تولید محتوای برای صفحه اینستاگرام و طراحی و تدوین بروشور ویژه اختتامیه در دیگر خدمات ایرانما به این رویداد بود.