شبیه خواهر حسین(ع)

  • مشتری:

  • دسته بندی پروژه:

    پادکست و کتاب صوتی

  • انتشار:ایرانما

شبیه خواهر حسین(ع) مجموعه پادکست تولید شده توسط رسانه ایرنماست که بعد از اربعین سال 98 متن آن نگارش و صدابرداری شده است.

پروژه مرتبط