رویداد پیشگام

  • مشتری:سازمان تبلیغات اسلامی

  • دسته بندی پروژه:

    پوشش رسانه‌ای رویداد
    تولیدات تصویری و ساخت تیزر

  • انتشار:ایرانما

پیشگام، رویدادی با هدف حل مساله‌های هر منطقه توسط نیروهای بومی، توسط سازمان تبلیغات اسلامی کشور برگزار می‌شود. تصویربرداری و پوشش رسانه‌ای رویداد پیشگاه همدان به عهده ما بود.

تیزرهای پیش از رویداد:

پروژه مرتبط